HO TATRAN


HOME | KONTAKT | ČLENOVÉ | ČINNOST | SPORTOVNÍ PLÁN | SERVIS | INFORMACE ČLENŮM

PLATBA ODDÍLOVÝCH PŘÍSPĚVKŮ

...můžete začít platit i členské i ČHS příspěvky.

ZIMNÍ A LETNÍ TÁBOR A OTVÍRÁNÍ SKAL

Bude organizováno podle epidemiologické situace, zatím to vypadá neurčitě.